«Бүгінгі күнді түсініп-түйсіну үшін де, болашақтың дидарын көзге елестету үшін де кешегі кезеңге көз жіберуіміз керек».
Н. А. Назарбаев
Басты бет » e-Кітапхана

e-Кітапхана

О. Сүлейменов: Қазақстанның заманауи тарихы хақында
00.00.0000

О.Сүлейменов - Евразияның негізгі халықтары түркілер мен славяндардың ежелгі және орта ғасырлардағы тарихын концептуалды зерттеумен шектелмей, Қазақстанның жаңа және қазіргі заманғы тарихына қатысты құнды ой-толғамдарын білдіріп, республиканың қоғамдық ғылыми ортасында қызығушылық туғызып отырды. Ақын тұжырымдамаларының күрделілігіне, ішкі тартыстылығына қарамастан жалпы алғанда Қазақстан тарихшыларының тұжырымдары мен нәтижелеріне қайшы келмейді. Керісінше, кейбір қалтарыста қалып бара жатқан мәселелерге назар аударып, кем-кетігін толықтыруға септігін тигізеді.

Тілі: қазақша Кітап форматы: PDF
О. Сүлейменов және отандық кино
00.00.0000

Көп қырлы О. Сүлейменов шығармашылығының бір қырын қазақ киносы саласы құрады. Қазақ өнерінің құрамдас бөлімі - кино өнерінің дамуына, оның өзіндік бет-пішінін, бағыт бағдарын айқындауда елеулі ықпал жасай отырып, ақын жалпы қазақ мәдениетінің дамуына үлес қосты. Ақын қазақ кино өнерінің шешуші үш кезеңдерінің куәгері ғана емес, сол кезеңдердің бағыт-бағдарын айқындауға тікелей араласты.

Тілі: қазақша Кітап форматы: PDF
Орынбор ғылыми мұрағаттық комиссиясының құрылуы және қызметі                             (1887-1918 жж.)
Атырау, 2010
05.01.2014

Қазақ халқының жүріп өткен жолын тануда және оны қайта зерделеуде 1887 жылы Орынборда  ашылған Ғылыми мұрағаттық комиссияның атқарған қызметі, ғылымға сіңірген еңбегі бүгінгі күн үшін ерекше маңызды. Тарихымыздың мыңдаған қатпар - қатпар беттері ХХІ ғасырға жетіп, тәуелсіз ұрпақ игілігіне айналуы, сол арқылы ерлік пен елдікке толы халқымыздың өткенін меңгеру – бүгінгі күн талабы. 

Тілі: қазақша Кітап форматы: PDF
Оңтүстік Қазақстанда жүргізілген қуғын-сүргін тарихынан
00.00.0000

Саясиқуғын-сүргін жүргізу механизмін теңселмелі маятник түрінде болды десек, оның бір шетінде республикалық орталық,  траекториялық қозғалыстың орта бөлігінде - облыс орталығы, ал келесі  шеткі нүктесінде қалалар мен аудандар болғандығы анық. 

Тілі: қазақша Кітап форматы: PDF
Орталық Қазақстан тарихшылары еңбектерінің тарихнамалық мәні
00.00.0000

Қазақ халқының тарихына өткеніне байланысты көптеген зерттеулер, монографиялар, мақалалар жарық көрген.

Тілі: қазақша Кітап форматы: PDF
Оңтүстiк Қaзaқстaн сәулeткepлiк eскepткiштepiнiң Қaзaқстaн тәуeлсiздiк aлғaннaн кeйiнгi зepттeлуi
00.00.0000

Қaзaқстaн – сaн ғaсыpлық тapихтың ғaнa, eмeс әлeмдiк өpкeниeт жaуһapлapынa eнeтiн мұpaлapғa өтe бaй. Әp бip ұлт өзiнiн тapихымeн ,мәдeниeтiмeн ,сoнымeн қaтap сәулeткipлiк eскepткiшiмeн мaқтaнa aлaды.

Тілі: қазақша Кітап форматы: PDF
Ортағасырлық қалалар
27.10.2015

Қазіргі Қаратөбе ауылынан солтүстік-батысқа қарай 5,3 шақырым жердегі Абызтөбе және ауылдың оңтүстік шығысына қарай 4 шақырым жерде орналасқан Қаратөбе қалашықтары

Тілі: қазақша Кітап форматы: PDF
Ортағасырлық Құмиян қаласы
27.10.2015

Жаңақорған ауданында археологиялық тұрғыда әлі де толық зерттелмеген Құмиян, Қырөзгент, Аққорған сияқты ортағасырлық қалалар бар

Тілі: қазақша Кітап форматы: PDF
Отансүйгіштік бірлікке бастайды
22.09.2016

Қазақ халқы қай заманда елдікке, соның ішінде ел берекесінің тұрақты болуына аса мән берген. Сондықтан да болар ел аузында «Бірлік бар жерде тірлік бар», «Бірліксіз ел тозады, бірлікті ел озады» деген нақыл сөздер қалды. Бұл бүгінгі Қазақстанның басты қағидасына және тәуелсіздіктің негізіне айналды. «Бірлігі жарасқанның тірлігі тапшы болмайды». Сондықтан Елбасының рухы биік «Мәңгілік Ел» болу мақсаты «бір мақсат, бір мүдде, бір болашақты» ту еткен бірлігі жарасқан мемлекет болуды меңзейді.

Тілі: қазақша Кітап форматы: PDF