«Нам необходимо вглядеться в прошлое, чтобы понять настоящее и увидеть контуры будущего».
Н. А. Назарбаев
Главная » E-Библиотека

E-Библиотека

Қазақстан архитектурасы – Архитектура Казахстана. 8-том
"Өнер" баспасы, 2012
00.00.0000

Бұл кітапта Б.А. Глаудинов ежелгі дәуірден бастап, ХХ ғасырдың басына дейін салынған Қазақстан аумағындағы тұрғын үй, қоғамдық және мемориалды-діни ғимараттардың архитектуралық құрылымын сипаттайды. Еліміздегі бой көтерген беймәлім ғимараттарға кеңірек ғылыми зерттеу жұмысын жүргізеді. Аймақтағы сәулет өнерінің өзіндік ерекшелігі мен өзгешелігі анықталады. Кітап сәулет және құрылыс саласының мамандары мен ізденушілеріне арналады.

Исходя из этого, автором выявлен процесс формирования архитектуры жилых, общественных и мемориально-культовых зданий на территории современного Казахстана с древнейших времен до начала XX века. Предпринята попытка проследить путь преемственного развития архитектуры Казахстана в целом, творчески ее осмыслить, дополнительно ввести в архитектурную науку исследования малоизвестных зданий и сооружений, выявить своеобразие и самобытность зодчества края. Книга предназначена для архитекторов и строителей, а также всем интересующимся архитектурой.


Язык: казахский Формат книги: PDF
Қазақстан архитектурасы – Архитектура Казахстана.  7-том
"Өнер" баспасы, 2012
00.00.0000

Ғалым А.И. Кастаньенің жазбалары енгізілген бұл кітапта – көне дәуірлердегі тарихи жәдігерлердің құрылысы,архитектуралық жағы өзінің өн бойына тұнып тұрған тарихи оқиғаларымен байланыстырылыпсуреттелсе, сәулетші-ғалым Б.А. Глаудиновтың ғылыми мақалалары қамтылған бөлімінде – кеңестік Қазақстанныңәртүрлі қалаларында бой көтерген қоғамдық, өнеркәсіптік ғимараттар мен нысандардың салынуы,1930–1961 жылдардағы архитектураның даму тарихы сөз болады. Қазақстан архитектурасының жеткен жетістіктері мен даму мүмкіндіктері баяндалады.  Кітап сәулет және құрылыс саласының мамандары мен ізденушілеріне арналады.

В предлагаемой книге представлены рукописи ученого-исследователя А.И. Кастанье, который зримо обрисовал построения исторических памятников древности, где архитектурная сторона тесно взаимосвязана с историческими событиями. Далее в научных статьях ученого-архитектора Б.А. Глаудинова рассказывается о строительстве в различных городах Советского Казахстана общественных, производственных зданий и объектов, об истории развития архитектуры в нашей стране в 1930–1961 годы. Также излагаются достижения и возможности развития казахстанской архитектуры. Книга предназначена для архитекторов и строителей, а также всем любителям архитектуры.


Язык: казахский Формат книги: PDF